Beth ydi HWB Dinbych?

Canolfan sy'n darparu cyfleoedd addysgol,
cyflogaeth a lles yn Dinbych.

Cartref > Amdanom ni > Beth ydi HWB Dinbych?

  • Tu allan i HWB Dinbych
  • Tu fewn i HWB Dinbych
  • Tu fewn i HWB Dinbych

HWB Dinbych provides a range of support services for local people from in and around the Denbigh area.

Mae’r ganolfan yn cael ei rheoli gan Grŵp Cynefin mewn partneriaeth gydag adrannau gwasanaethau ieuenctid a thai Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai, a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Prif nod HWB Dinbych yw gwella llesiant unigolion, cynyddu’r cyfleoedd i gael hyfforddiant a gwaith yn lleol.Gwneir hyn drwy weithio’n agos gyda busnesau lleol, sefydlu mentrau hunan gyflogaeth, datblygu cyfleoedd menter lleol a helpu pobl i gael addysg bellach.

Cydlynydd HWB Dinbych - Elain sydd yn rheoli prosiect HWB Dinbych. 

Dechreuodd yn y swydd yn Ebrill 2020.